St. Leger Knee System

St. Leger Knee System Surgical Technique

Leger Diz Sistemi İngiliz Ortopedik Cerrahlar tarafından tasarlanmış, fix ve mobile bearing seçenekleriyle osteoartrit, travmatik artrit, femoral avasküler nekroz, valgus, varus veya fleksiyon deformiteleri nedeniyle diz ağrısı çeken ve engelliolan hastaların günlük aktiviteslerine dönmeleri olanağı sunmaktadır.

- Femoral Komponent üzerindeki multi-radius kondiller 135 dereceden fazla güvenlifleksiyon destekler                                - Anterior yüzeyde daha iyi patellar tutunum için ince Radius modifikasyonu ve Tibial eklem yüzeyindeki boy seçenek olanaklarıyla yükün eşit dağılımını sağlar.

- Bağ kesen ve Bağ koruyan olarak 2 versiyon sağlayan hem Fix hem de Mobile Bearing seçeneklerini sunar.

- Mobile Bearing Diz Protezi seçeneğinde Rotating ve Rotating+Sliding insert seçenekleri sağlar.

- Minimal Invasive Cerrahi enstrümantasyon dizayn.

Cerrahi Teknik ; Uygun cerrahi tekniklerin kullanılması ve prosedürlerin işletilmesi ortopedi ve travmatoloji hekimlerin görevidir. Okuyacağınız talimatlar, sadece St.Leger diz protezinin doğru uygulanması için bilgi verici niteliktedir. Cerrahlar kendi bilgileri, deneyimleri ve eğitimleri doğrultusunda cerrahi değerlendirmelerini yapacaklardır.